logo - Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Komunikat
Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI

 

W 2024 roku w województwie lubelskim stwierdzono ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu. Choroba ta jest bardzo zaraźliwa i powoduje ogromne straty ekonomiczne. Głównym źródłem zakażenia wirusem grypy ptaków są dzikie ptaki, zwłaszcza wodne. Istotną rolę w przenoszeniu wirusa HPAI do stad drobiu odgrywa człowiek.

Z uwagi na istniejące realne zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu zaleca się:
• ograniczenie przebywania w pobliżu siedlisk ptaków, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych,
• w przypadku znalezienia ptaków martwych lub sprawiających wrażenie chorych, nie należy ich dotykać,
• po każdym kontakcie z dzikim ptactwem niezwłocznie umyć ręce mydłem lub innym detergentem pod bieżącą wodą a jeśli nie jest to możliwe, zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,
• każdy przypadek znalezienia martwych ptaków lub sprawiających wrażenie chorych, należy jak najszybciej zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii wolnej praktyki, wójta, burmistrza, starosty, Straży Miejskiej, Policji.

Dodatkowe informacje