Wójt Gminy Podedwórze ogłasza nabór kandydata na stanowisko Sekretarza.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

Dodatkowe informacje