W dniu 17 grudnia 2013 r.  zostały rozstrzygnięte konkursy ogłoszone w dniu 3 grudnia 2013r.

 Konkurs plastyczny

Na konkurs wpłynęło 8 prac plastycznych wykonanych przez z czteroosobowe zespoły uczniów, których opiekunami byli nauczyciele.

Prace były wykonane bardzo starannie, estetycznie,  odzwierciedlały temat i treści jakie zawiera program „Wrota Lubelszczyzny”

 

Wybór był bardzo trudny, po głębokim zastanowieniu za najlepsza prace została uznana  praca uczniów klasy I Szkoły Podstawowej, w skład zespołu weszły uczennice; Karolina Koncerewicz, Karolina Kopaczewska, Karolina Mazurek, Marta Olko. Opiekunem była Pani Anna Litwińska. Zwycięski zespół otrzymał nagrody, każdy z uczniów dostał. Podkładkę pod mysz, długopis, pamięć zewnętrzną. Opiekun otrzymał  skórzaną aktówkę, a szkoła Podstawowa „cyfrową ramkę 10”

Pozostałym uczniom biorącym udział w konkursie wręczono nagrody pocieszenia.

 

Konkurs z wiedzy na temat projektu „Wrota Lubelszczyzny- Informatyzacja Administracji.

Do konkursu przystąpiło 10 uczniów.

Uczniowie odpowiadali na zadawane im pytania. Najszybciej i najlepiej odpowiadał Przemek Zaim  i to on zdobył pierwsze miejsce. Na kolejnych pozycjach uplasowali się: 2 miejsce Marcin Kołodziej, 3 miejsce Maciej Michalski, 4 miejsce Katarzyna Demczuk, 5 miejsce Małgorzata Bełdyk, 6 miejsce Michał Konon, 7 miejsce  Angelika Chilimoniuk, 8 miejsce Kaludia Borsuk, 9 miejsce Faustyna Gajko i 10 miejsce Hubert Bliźniuk.

 

Na zwołanym apelu szkolnym zostały ogłoszone wyniki konkursów, a Wójt Gminy wręczył nagrody współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa IV, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne.

Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za udział w konkursach, a zwycięzcom gratulujemy, pomysłów i wiedzy.


<<<Zapraszamy do galerii>>>

 _____________________________________________________

 

 

Dodatkowe informacje