Projekt pn. "Poprawa dostępności obszaru turystycznego "Dolina Zielawy" oraz gmin partnerskich na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, zakłada budowę i przebudowę odcinków dróg oraz opracowanie strategii współpracy transgranicznej na terenie gmin: Rossosz, Wisznice, Jabłoń, Podedwórze, Sosnówka, Znamienka, Zabrody.

Więcej na: http://rossosz.pl/index.php/aktualnosci/137-gmina-rossosz-liderem-miedzynarodowego-przedsiewziecia_________________________________________________________

Dodatkowe informacje