W dniu 1 grudnia o godz. 10:00 rozpoczęła się I sesja VII kadencji Rady Gminy Podedwórze.

    Sesję otworzył senior Radnych Pan Bogusław Momot. Z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pana Andrzeja Styrnika  nowo wybrani Radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego, a następnie złożyli ślubowanie.

    Na Przewodniczącego Rady Gminy został wybrany Radny Pan Tomasz Borsuk, który przejął prowadzenie dalszej części obrad. Podziękował wszystkim za wybór go na tak zaszczytną funkcję i zadeklarował, że dołoży wszelkich starań w działaniach na rzecz dalszego rozwoju.

    Następnym punktem sesji, było wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Panu Krzysztofowi Chilczukowi.

    Wybrany Wójt złożył ślubowanie i zapewnił, że będzie starał się jak najlepiej pracować dla dobra całej społeczności, rozwoju i dołoży wszelkich starań aby współpraca z Radą Gminy układała się jak najlepiej.

    Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został Radny Kazimierz Tymoszuk.

 

 

 

Dodatkowe informacje