infografika - logotyp

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Podedwórze" mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju obszaru Gminy Podedwórze, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Podedwórze oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody Podedwórze w zakresie budowy zbiornika wyrównawczego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W dniu dzisiejszym 21 marca 2023 r w Urzędzie Gminy Podedwórze, Wójt Monika Mackiewicz-Drąg podpisała umowę na „Budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Podedwórze” z Wykonawcą EKMAN-PRO, Krzysztof Murawski, Pstrągi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów

Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na  budowie  przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Podedwórze w ramach realizacji operacji: ”Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Podedwórze”. Zakres umowy obejmuje m.in.: dostawę, montaż i uruchomienie 7  szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Dodatkowe informacje