W dniu 19 lutego 2010r. w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu odbyła się cykliczna akcja pod nazwą „Cała Polska czyta dzieciom”

Zgromadzonym dzieciom w świetlicy szkolnej książki czytali:

. Becher Artur – Przewodniczący Rady Gminy

. Burzec Jolanta – Sekretarz Gminy

. Pawłowska Dorota – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

. Jaszczuk Krzysztof – Dzielnicowy Posterunku Policji

. Iwaniuk Kazimierz – Sołtys wsi Podedwórze; Prezes Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego w Podedwórzu

. Litwiniuk Janusz – Radny Rady Gminy

. Słyszko Antonina – Inspektor Urzędu Gminy

. Zielonka Ewa – Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

. Zamyłko Marianna – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej


Wspólne spotkanie z dziećmi zostało zakończone prelekcją Pana Krzysztofa Jaszczuka

- Dzielnicowego propagującego bezpieczne zachowanie się w ruchu drogowym

w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2010”.

Wspólne głośne czytanie jest formą mądrego kontaktu z dzieckiem i doskonałą metodą wychowawczą oraz zachętą do systematycznego korzystania z biblioteki , gdyż „Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować”

M. Zamyłko

{phocagallery view=category|categoryid=52||limitstart=0|limitcount=8|fontcolor=#B88A00| detail=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|}

Dodatkowe informacje