Urząd Gminy Podedwórze informuje, że w dniu 19 kwietnia 2010 r. o godzinie 1700 w remizie OSP Bojary odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Piechy i Opole, którego tematem było: „Scalenie gruntów wsi Piechy i Opole”.

W zebraniu uczestniczyli:

  1. Wójt Gminy Podedwórze – Krzysztof Chilczuk

  2. Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Parczewie – Zenon Bednarz

  3. Podinspektor Wydziału GKK i GN – Marta Klajda

  4. Inspektor Urzędu Gminy Podedwórze – Stanisław Zieliński

  5. Mieszkańcy sołectw Opole i Piechy

Głównym punktem zebrania było odczytanie postanowienia Starosty Parczewskiego z dnia 8 kwietnia 2010 r. Wynikiem zebrania jest rozpoczęcie procesu scalenia.

Następne zebranie przewidywane jest na drugą połowę czerwca 2010 r., podczas którego, ma zostać wyłoniona Rada Uczestników Scalenia.

Dodatkowe informacje