Promocja publikacji i konferencji historyczno-naukowej

w dniu 12 września 2010r.


Dzień 12 września 2010r. to było wielkie wydarzenie i święto w naszej Małej Ojczyźnie dla tych, którym przyszło tu żyć i dla przybyłych gości.

To nasze wczoraj tworzy nasze dziś i nasze jutro. Spotkanie LGD „Jagiellońska Przystań” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Operacji mającej na celu: Utrwalanie tradycji historyczno-kulturowej regionu poprzez wydanie publikacji. „Dzieje parafii w Opolu wpisane w dziedzictwo regionu” i zorganizowaniu konferencji naukowo-promocyjnej w ramach Operacji „Dzieje Parafii Opole wpisane w dziedzictwo regionu”.

Historyczną publikację „Dzieje Parafii w Opolu wpisane w dziedzictwo regionu” napisał dr Dariusz Tarasiuk – historyk i wykładowca z UMCS w Lublinie.

Dzieło to powstało w oparciu o różnorodne materiały: fotografie, materiały archiwalne i relacje świadków. Niniejsza publikacja nie powstałaby bez udostępnienie materiałów, a także ustnej relacji naocznych świadków wielu wydarzeń, które na długo zapisały się w ich pamięci. Właśnie za to składamy serdeczne podziękowania: ks. kanonikowi proboszczowi parafii Janowi Liwakowi, Państwu Halinie i Kazimierzowi Hołodom, Paniom: Krystynie Masiuk , Helenie Soleckiej i Alicji Marii Rudniewskiej, Panom: Józefowi Bazylukowi, Józefowi Mazurkowi, Bogusławowi Szabatowi i wszystkim tym, którzy przyczynili się do stworzenia tej historyczno-naukowej publikacji.

Za piękną szatę graficzną – Paniom: Paulinie Gierchard i Iwonie Olech. Ciekawa kompozycja publikacji z pewnością zachęci czytelnika do zapoznania się z interesującą treścią o naszej Małej Ojczyźnie.

W ramach zadania tej Operacji Wójt Gminy otworzył konferencję historyczno-kulturową poświęconą miejscowości Podedwórze i Parafii Opole. Wystąpienia zostały przygotowane przez Panów: dr Dariusza Tarasiuka, mgr Henryka Milanowicza i mgr Marcina Miszczuka. Pan Marcin Miszczuk był niestety nieobecny na spotkaniu i w jego imieniu przygotowany przez niego wykład przeczytała jego matka – Maria Miszczuk


  • Dr Dariusz Tarasiuk wystąpił z wykładem Dzieje Parafii Rzymskokatolickiej w Opolu.


  • mgr Henryk Milanowicz wystąpił z wykładem Dzieje parafii i gminy w latach 1800-1947


  • wykład mgr M. Miszczuka zatytułowanego Parafia greckokatolicka w Opolu. przeczytała Maria Miszczuk


Wójt Gminy i M. Zamyłko dziękując wykładowcom powiedzieli, że poznawanie historii zakłada żmudne wybieranie, porządkowanie rozmaitych faktów z bliższej i dalszej przeszłości, co zawsze odbywa się przez pryzmat określonych wartości. Fakty historyczne istnieją niezależnie od nas, natomiast wartości przechowujemy i pielęgnujemy w sobie. Stanowią one o naszej tożsamości. Każde docieranie do faktów oraz ich różnorodna systematyzacja zakładają określone spojrzenie na wartości każdego człowieka. Spojrzenie człowieka na dzieje chrześcijaństwa nie może być pozbawione właściwej mu wrażliwości i emocji, bo są to przecież także i jego dzieje.

W dalszej kolejności zaproszono do wysłuchania montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez zespół ludowy „Wrzeciono”.

Tekst słowny, poezja, pieśni wkomponowane w całość wprowadziło jeszcze bardziej w uroczysty nastrój .

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy zaprosił wszystkich uczestników konferencji na wspólny ciepły posiłek: kawę, herbatę, ciasto i wspólne grillowanie. Poinformował o tym, iż każdy z uczestników otrzyma bezpłatnie publikację książki i zakładkę .

Mieszkańców Gminy Podedwórze, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu a są zainteresowani publikacją zapraszamy po jej odbiór do Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu.


Marianna Zamyłko

Dyrektor GBP

Dodatkowe informacje