Ogłoszenie o wyniku konkursu na

Opiekuna świetlicy środowiskowej”

 

 

Na zamieszczone ogłoszenie w terminie wpłynęły trzy oferty:

 

1.Marcin Andrysiuk

2.Grzegorz Romaszewski

3.Ewelina Rudkowska

 

Komisja oceniła złożone oferty w wyniku której jedna oferta spełniała wszystkie wymagania konkursu, dwie oferty nie spełniały wymagań.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę Marcina Andrysiuka.

 

Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Ulaniuk

Dodatkowe informacje