Już po raz drugi z inicjatywy Koła Łowieckiego „Szóstak” i „Lis” z Lublina oraz Wójta Gminy Podedwórze przy współudziale Fundacji im. Leszka Podkańskiego z Lublina
23 października 2010r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Podedwórzu zorganizowana została
„Biała sobota”.

Lekarze specjaliści: kardiolog, laryngolog, naczyniowiec, ortopeda, była również możliwość wykonania badania USG udzielili porad 203 mieszkańcom naszej Gminy.

Cała akcja została bardzo pozytywnie przyjęta. Dowodzi to, że takie działania są bardzo potrzebne zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie utrudniony jest dojazd do specjalistów przyjmujących w miastach.

W związku z tym wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców planowane są w przyszłości kolejne takie działania.

Chciałbym podziękować Panom Wojciechowi Eminowiczowi, Kazimierzowi Krzyszczakowi, Prezesom Kół Łowieckich „Szóstak” i „Lis” z Lublina, Fundacji im. Leszka Podkańskiego, Ireneuszowi Nurzyńskiemu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania akcji.

 

Wójt Gminy

Krzysztof Chilczuk

Dodatkowe informacje