Ciekawe wydarzenia z życia „Przyjaznego przedszkola”
Realizacja zadań projektu nr 169 POKL.09.01.01-06-035/09 ,,Przyjazne przedszkole w gminie Podedwórze”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Beneficjent – Gmina Podedwórze
Realizator – Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu Przedszkole Samorządowe
Okres realizacji: XI, XII.2010r. – I. 2011r.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo - tutaj.

Dodatkowe informacje