Wójt Gminy Podedwórze

oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu

z a p r a s z a j ą

mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”

a szczególnie mieszkańców Gminy Podedwórze oraz przebywających gości na:

Misterium Wielkiego Tygodnia

i sniadanie wielkanocne

 

Plakat w formacie PDF

Dodatkowe informacje