W dniu 29 listopada w Teatrze  Muzycznym w Lublinie wicemarszałek woj. lubelskiego Sławomir Sosnowski podpisywał między innymi z wójtami umowy na realizację operacji w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Wójt naszej gminy Krzysztof Chilczuk na realizacje projektów z tego programu podpisał umowy na kwotę 1100000zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizacje takich zadań jak: budowa systemu kanalizacji zagrodowej w miejscowościach gminy Podedwórze, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, wykorzystanie biomasy do ogrzewania pomieszczeń.

Realizacja tych zadań przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców jak również będzie miała znaczenie dla ochrony środowiska.

Dodatkowe informacje