W niedzielę 22 kwietnia 2012 r. w Paszenkach odbył się Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich.

Udział wzięły 4 zespoły z powiatu parczewskiego. Jako pierwszy wystąpił zespół gospodarzy z Paszenek „Jarzębina”, następnie zespół z Jabłonia „Kalina”.

      Naszą gminę reprezentowały dwa zespoły „Wrzeciono” z Podedwórza i „Rumenok” z Hołowna. Pierwszy zespól wystąpił z obrzędem „Swaty”, natomiast drugi z obrzędem „Wykopki”. Wszystkie prezentacje oceniało jury z Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie. O tym który zespół  zakwalifikował się na Międzywojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich do Stoczka  dowiemy się po 9 maja. Trzymamy kciuki za wszystkie zespoły.

Za przyjęcie nas i uhonorowanie zespołów dyplomami i upominkami dziękujemy organizatorom.

<<< Zapraszamy do galerii >>>

Dodatkowe informacje