Mszę Świętą odprawił zastępca kapelana diecezjalnego ks. Andrzej Biernat oraz proboszcz parafii Opole ks. Wiesław Sitarski.

Po mszy świętej wszyscy przyjechali do Zaliszcza. Wójt gminy Krzysztof Chilczuk i Rafał Dudyk prowadzili oficjalną część uroczystości. Z okazji 50 lecia OSP Zaliszcze ks. Andrzej Biernat i ks. Wiesław Sitarski poświecili pamiątkową tablicę.

Medale wręczali Wiesław Nowak Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lublinie, Waldemar Wezgraj Starosta Parczewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Parczewie, mł. bryg. Leszek Szymański przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie, Krzysztof Chilczuk Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Podedwórzu oraz  Salwin Słyszko Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaliszczu.  

Odznaczeni zostali:  

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa po raz drugi:

Słyszko Salwin

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

Borsuk Wiaczesław

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

Chilczuk Krzysztof

Duda Sławomir

Kiryczuk Andrzej

Łobejko Ryszard

Słyszko Zdzisław

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

Koncerewicz Radosław

Słyszko Artur

Welik Andrzej

Strażak wzorowy: 

Jednous Emil

Kiryczuk Rafał

Koncerewicz Marek

Kosacki Adam

Mazuryk Łukasz

Panasiuk Piotr

Sokołowski Piotr

Szałkowski Marcin

Władyczuk Kamil

Odznaką za wysługę lat: 

50 lat

Duda Leonid

45 lat

Koncerewicz Stanisław

Panasiuk Wiesław

Słyszko Salwin

35 lat

Duda Sławomir

Słyszko Zdzisław

30 lat

Kiryczuk Andrzej

Mazuryk Zdzisław

25 lat

Jednous Dariusz

Koncerewicz Marek

Turuk Leszek

20 lat

Andrejuk Marian

Borsuk Wiaczesław

Łobejko Ryszard

Saczuk Andrzej

15 lat

Słyszko Artur

Welik Andrzej

Welik Grzegorz

10 lat

Koncerewicz Radosław

Kosacki Adam

Mazuryk Łukasz

Panasiuk Piotr

5 lat

Władyczuk Kamil

Dyplomem uznania wyróżnieni zostali:

Borsuk Tomasz

Duda Marcin

Romaniuk Ryszard

Turuk Maciej

Szechniuk Paweł

W imieniu wszystkich oznaczonych strażaków podziękowania złożył Radosław Koncerewicz Naczelnik OSP w Zaliszczu.

Po wręczeniu medali i wyróżnień publiczność wysłuchała koncertu orkiestry strażackiej z Milanowa. Dzieci i młodzież z Zaliszcza recytowały wierszyki dla strażaków ochotników.

Organizatorzy przygotowali również konkursy dla młodzieży. Chętnych nie brakowało aby wziąć udział w konkursie „Młody strażak” i „Sprawny strażak”. Dla najmłodszych przygotowano konkurs plastyczny „Mój kolorowy świat”, w którym wzięło udział aż 29 dzieci.

Na imprezie nie zabrakło występu grupy cyrkowej „Mali wytrwali” z Zaliszcza i zespołu „Wrzeciono”, który z dedykacją dla prezesa OSP Zaliszcze zaśpiewał „Hymn Floriana”.

Na uczestników imprezy czekała również słodka niespodzianka, jaką był ogromny tort w kształcie wozu strażackiego, który upiekła Krystyna Władyczuk. Wszyscy kosztowali także produkty tradycyjne przygotowane przez mieszkańców Zaliszcza. Bigos, grochówka, pierogi i przepyszne ciasta czy smalec z kiszonym ogórkiem znikały ze stołów w mgnieniu oka. Obecni na imprezie mogli również oglądać wystawę historyczną ze zdjęciami i przedmiotami rękodzieła ludowego. Z okazji jubileuszu została wydana ulotka o wsi Zaliszcze i jednostce OSP Zaliszcze, którą każdy mógł zabrać do domu.

Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Metaf”.

<<< Zapraszamy na reportaż fotograficzny >>>

<<< inne zdjęcia >>>

 

 

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIA

     Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaliszczu Salwin Słyszko składa serdeczne podziękowania wójtowi gminy Podedwórze Krzysztofowi Chilczukowi za pomoc w zorganizowaniu Imprezy Kulturalno-rekreacyjnej „OSP Integruje – 50-lecie OSP Zaliszcze”

i za ufundowanie tablicy pamiątkowej, dziękuje także pracownikom Urzędu Gminy Podedwórze Ewelinie Rudkowskiej, Rafałowi Dudykowi i Markowi Oniśkowi za pomoc przy realizacji imprezy.

      Dziękuje również zastępcy kapelana diecezjalnego ks. Andrzejowi Biernatowi

i ks. Proboszczowi Wiesławowi Sitarskiemu za odprawienie mszy świętej i poświecenie pamiątkowej tablicy.

      Dziękuje gościom: staroście i prezesowi Zarządu oddziału powiatowego OSPRP Waldemarowi Wezgrajowi za uczestnictwo, życzenia  i paterę, odznaczenia oraz wręczenie odznaczeń. Członkowi Prezydium Zarządu oddziału wojewódzkiego OSPRP w Lublinie Wiesławowi Nowakowi za udział w uroczystości, życzenia i wręczenie odznaczeń. Annie Furman prezes KRUS w Parczewie i Grzegorzowi Furmanowi Kierownikowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Parczewie za obecność na uroczystości.

      Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Tadeuszowi Sławeckiemu za list skierowany do Wójta Gminy Podedwórze oraz Prezesa OSP Zaliszcze.

      Przewodniczącemu Rady Gminy Podedwórze Arturowi Becherowi za list do strażaków w imieniu radnych gminy Podedwórze, który odczytał Kazimierz Iwaniuk.

      Prezesowi Banku Spółdzielczego w Wisznicach Zbysławowi Garylewiczowi oraz Zarządowi BS Wisznice za udział w uroczystości, list gratulacyjny oraz za ufundowanie zbiornika wodnego.

Przedstawicielowi Komendanta PSP w Parczewie mł. bryg. Leszkowi Szymańskiemu za uczestnictwo w uroczystości i wręczenie odznaczeń.

mł. bryg. Jarosławowi Żelazowskiemu za prowadzenie uroczystości.

Orkiestrze Strażackiej z Milanowa, dzieciom i młodzieży z Zaliszcza, zespołowi „Wrzeciono”, grupie cyrkowej „Mali Wytrwali” za uświetnienie uroczystości.

Zarządowi oddziału gminnego OSP w Podedwórzu, jednostce KSRG w Podedwórzu oraz druhom innych jednostek z terenu gminy Podedworze i Pocztowi sztandarowemu z OSP Podedwórze.

      Składam serdeczne podziękowania sponsorom za uczestnictwo i wsparcie finansowe i rzeczowe: Jerzemu Chromikowi, Andrzejowi Kiryczukowi, Marii i Janowi Iliasz, Ewie i Janowi Sokołowskim, Renacie Sokołowskiej, Jerzemu Sokołowskiemu, Arturowi Słyszko, Bogdanowi Szabatowi, Tomaszowi Borsukowi oraz Andrzejowi Borsukowi, Katarzynie i Mirosławowi Domańskim.

      Serdeczne podziękowania składam mieszkańcom wsi Zaliszcze za przygotowanie posiłków, dekorację miejsca imprezy i przygotowanie wystawy historycznej.

Dziękuje druhom strażakom za odnowienie remizy, którym przewodniczył naczelnik Radosław Koncerewicz, za przygotowanie placu na imprezę i zaangażowanie w realizację imprezy.

Prezes OSP Zaliszcze

Salwin Słyszko

Dodatkowe informacje