W dniu 16 czerwca 2009 r. w miejscowości Hołowno nastąpiło uroczyste otwarcie inwestycji pod nazwą Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego „Dolina Zielawy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V: transport, Działanie 5.2. Lokalny Układ Transportowy.

W otwarciu udział wzięli:
- Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski,
- Radny Sejmiku Województwa Pan Jerzy Szwaj
- Przedstawiciele wykonawcy:
>Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna Parczew
>Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna Biała Podlaska
- przedstawiciele Inspektora nadzoru
- Wójt Gminy Podedwórze Pan Krzysztof Chilczuk
- Wójt Gminy Wisznice Pan Piotr Dragan
- Wójt Gminy Sosnówka Pan Krzysztof Bruczuk
- Wójt Gminy Rossosz Pan Kazimierz Weremkowicz
- Przewodniczący Rady Gminy Jabłoń Pan Marian Ptasznik
- Radni Gminy Podedwórze z Przewodniczącym Rady Panem Arturem Becherem
oraz mieszkańcy gminy
Uroczystość otwarcia uświetnił występ zespołu „Rumenok” z Hołowna.
Zapraszamy do obejrzenia galerii z tej uroczystości.

Dodatkowe informacje