_________________________________________________________________________

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PODEDWÓRZE

- tekst

 _________________________________________________________________________

Załącznik nr 2

- uwarunkowania

 _________________________________________________________________________

Załącznik nr 3

- kierunki zagospodarowania przestrzennego

 _________________________________________________________________________

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PODEDWÓRZE

- tekst

 _________________________________________________________________________

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PODEDWÓRZE

- rysunek

_________________________________

Pobierz wszystkie załączniki

 

 

Dodatkowe informacje