Wójt Gminy Podedwórze informuje, że na stronie  BIP w zakładce przetargi umieszczone są ogłoszenia Nr 5/2013 i Nr 6/2013,  o przetargach na sprzedaż nieruchomości będących własnością gminy.
____________________________________________________________________________

Dodatkowe informacje