I N F O R M A C J A – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Na podstawie art.66 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 123 poz. 1808 z późn. zm.), informuję, że działalność gospodarcza  posiadająca  nieaktualny bądź niekompletny wpis

zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga   aktualizacji.

Dokonanie aktualizacji jest konieczne w związku z koniecznością przekazania danych do CEDIG, które  musi dokonać Urząd w terminie do 31 grudnia 2011r.

W przypadku nie dokonania aktualizacji w określonym terminie działalność zostanie

wykreślona z Urzędu.

Dokumenty do aktualizacji można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Podedwórze

pok. Nr 3, Tel. 83 379 50 08

Aktualizacja jest bezpłatna

Dodatkowe informacje