Informuje się, za na stronie BIP Urzędu Gminy Podedwórze w zakładce ochrona środowiska decyzje środowiskowe, znajduje się Obwieszczenie Wójta Gminy Podedwórze w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych Parczew S.A. Parczew ul. 11 Listopada 170 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji kopalni kruszywa „Grabówka” w miejscowości Niecielin, gmina Podedworze z wykorzystaniem skały płonnej z kopalni Bogdanka.

Dodatkowe informacje