Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu informuje, że Gmina Podedwórze przystąpiła do rządowego programu WSPIERAJ SENIORA, który kierowany jest do Seniorów mających 70 lat i więcej, zamieszkujących Gminę Podedwórze i potrzebujących wsparcia.

Sposób udzielania pomocy w ramach programu:
Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów -
22 505 11 11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior

 

Dodatkowe wiadomości na temat programu znajdują się na stronie:
https://wspierajseniora.pl/ lub u pracowników w GOPS
nr tel.
833795037 lub 518042353

 

Zapraszamy również WOLONTARIUSZY do współpracy w ramach programu.

Osoby zainteresowane udzielaniem pomocy SENIOROM powinny zarejestrować się na stronie https://cas.mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz

Dodatkowe informacje