Podedwórze, 11.11.2020 r.

  Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy Gminy Podedwórze!

 

     Narodowe Święto Niepodległości to dla nas jedno z najważniejszych świąt państwowych. W wyniku rozstrzygnięć I wojny światowej, po 123 latach naznaczonych wytrwałością i wspólnym wysiłkiem wielu pokoleń, nasz kraj powrócił na mapę Europy.

     W 102. rocznicę odzyskania niepodległości chcemy pamiętać naszych przodków, dzięki którym dziś możemy cieszyć się wolną i niepodległą Ojczyzną. Wspominamy odważnych, którzy pomimo groźby licznych represji, brali udział w powstaniach i zrywach niepodległościowych. Wspominamy niezłomnych, którzy wbrew naciskom ze strony władz, dawali świadectwo przynależności do narodu polskiego. Wspominamy wytrwałych, którzy pomimo zakazu zaborców, przez dziesiątki lat pielęgnowali polską kulturę, język, tradycje i obyczaje. W końcu oddajemy cześć naszym bohaterom: Piotrowi Słyszko, Antoniemu Kisielowi, Franciszkowi Laskowskiemu i Grzegorzowi Samczukowi, którzy podczas I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej polegli w walce o suwerenność Polski.

     Upamiętnienie rocznicy zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę to okazja do refleksji nad naszą historią, przepełnioną poświęceniem i miłością do ojczyzny wielu Polek i Polaków. Warto jednak wybiec myślą także w przyszłość, ku wyzwaniom jakie dziś stają przed nami. W tym roku, kiedy cały świat ogarnęła epidemia COVID-19, Ojczyzna szczególnie potrzebuje naszej wytrwałości, odpowiedzialności i dbałości o dobro wspólne. Ostatnie wydarzenia w naszym kraju pokazują, jak bardzo potrzebne jest dzisiaj budowanie szacunku dla drugiego człowieka, znoszenie niepotrzebnych podziałów i przywrócenie poczucia narodowej i lokalnej wspólnoty.

     Teraz, kiedy nie mamy możliwości wspólnego świętowania, znów szczególnego znaczenia nabiera pielęgnowanie polskich tradycji narodowych we wspólnotach rodzinnych. Dbajmy o zachowanie naszej polskiej tożsamości i przekazanie jej kolejnym pokoleniom. Dziękuję wszystkim, którzy pomimo zagrożenia epidemicznego, podtrzymują pamięć o ważnych w historii Polski rocznicach i podejmują trud wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.

 

                                                        Monika Mackiewicz-Drąg

                                                        Wójt Gminy Podedwórze

Załączniki:
Pobierz plik (11_listopada_2020_.pdf)Narodowe Święto Niepodległości [PDF]213 kB

Dodatkowe informacje