Urząd Gminy Podedwórze informuje, że zapewnia środek transportu osobom w wieku 70+, które zarejestrowały się na szczepienia przeciw COVID-19, a nie posiadają własnego środka transportu .
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie telefoniczne chęci skorzystania z dowiezienia na szczepienia.
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Bożena Zaim nr tel.83 379 50 11 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00

 

Dodatkowe informacje  

Dodatkowe informacje