Gmina Podedwórze realizuje projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Podedwórze”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu od kilku miesięcy można obserwować prace budowlane prowadzone w budynku urzędu Gminy. W budynku trwają roboty budowlane branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Jesienią budynek został ocieplony i zyskał nową elewację, wymieniono oświetlenie na energooszczędne lampy LED, jak również ocieplono posadzkę w znacznej części budynku. Obecnie realizowane jest docieplenie fundamentów oraz przebudowa parteru, który dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu aranżacji pomieszczeń, obsługa interesantów odbywać się będzie na parterze budynku, gdzie mieścić się będą podatki, inwestycje, GOPS oraz USC. Wykonane zostaną również ogólnodostępne toalety, w tym jedna dla osób z niepełnosprawnością.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności zarządzania i wykorzystania energii w budynkach publicznych na terenie Gminy Podedwórze poprzez termomodernizację oraz zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii. Swoje oblicze w tym roku zmienią także budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu oraz świetlica wiejska w Podedwórzu.

Całkowita wartość projektu - 1 859 787,94 zł

Wartość dofinansowania z UE - 1 290 941,23 zł

 

 

Dodatkowe informacje