Z uwagi na małe zainteresowanie oraz sygnały organizacji pozarządowych o braku informacji o konkursie, ponawiamy nabór pomysłów na projekt społeczny, realizowany na terenie Gminy Podedwórze. Pomysły na projekty prosimy składać do GBP w Podedwórzu do dnia 10 kwietnia na załączonym formularzu. Najważniejsze informacje dotyczące zgłaszanych pomysłów:

  1. Wartość projektu: Minimum 50 tys. Złotych
  2. Dofinansowanie: 100% (brak wkładu własnego)
  3. Tematyka projektu: budowa, przebudowa lub zakup wyposażenia infrastruktury społecznej i rekreacyjnej (place zabaw, siłownie, altany, ścieżki edukacyjne, świetlice wiejskie itp.)
  4. Organizacja, która zgłosi pomysł na projekt zobowiązuje się jednocześnie do jego opracowania i realizacji we współpracy z urzędem Gminy.
  5. Spośród złożonych pomysłów komisja konkursowa wybierze jeden, który pomożemy organizacji opracować, złożyć w konkursie grantowym, zrealizować i rozliczyć.

Uwaga! Organizacje, które zgłosiły już swoje projekty, nie muszą robić tego ponownie.

Załączniki:
Pobierz plik (formularz_projektu.pdf)FORMULARZ KONCEPCJI PROJEKTU[PDF]636 kB

Dodatkowe informacje