plakat informujący o konkursie

INSTYTUT ROZWOJU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

GMINA PODEDWÓRZE GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PODEDWÓRZU

serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w konkursie:

TRANSGRANICZNY REZERWAT BIOSFERY - DZIEDZICTWO NATURALNE POLESIA ZACHODNIEGO

Cele konkursu:
- zdobycie i pogłębienie wiedzy przyrodniczej, historycznej i kulturowej dotyczącej TRB Polesie Zachodnie,
- pogłębienie wiedzy o regionie i kształtowanie tożsamości regionalnej,
- poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska,
- zdobycie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt,
- rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania i szacunku dla przyrody i dziedzictwa kulturowego,
- motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony najbliższego środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.

Tematyka:
Prezentacja Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie jako regionu wyjątkowo cennego przyrodniczo.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów województwa lubelskiego:
włodawski, chełmski, parczewski, lubartowski, łęczyński.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
Klasy IV-VI - konkurs fotograficzny
Klasy VII-VIII- konkurs fotograficzny
Termin zgłoszenia prac: 26 XI 2021r.

Konkurs jest elementem projektu pt. Transgraniczny Rezerwat Biosfery - dziedzictwo naturalne Polesia Zachodniego
dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Dodatkowe informacje