Urząd Gminy Podedwórze przypomina, iż każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego
do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

 

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

 

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Dotacje będą  wypłacane w terminach:

      3 - 28 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

      2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Dodatkowe informacje