Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Zielawy na lata 2023 – 2030 oraz projektu Listy projektów realizujących cele strategiczne

Wójt Gminy Łomazy działając w oparciu o art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 poz. 225 tj. z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Zielawy na lata 2023 – 2030 oraz projektu Listy projektów realizujących cele strategiczne Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Zielawy na lata 2023 – 2030.

Projekt Strategii i Listy projektów obejmuje: Gminę Jabłoń, Gminę Łomazy, Gminę Milanów, Gminę Podedwórze, Gminę Rossosz, Gminę Sosnówka i Gminę Wisznice.

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu Strategii i Listy projektów interesariuszom (mieszkańcom, sąsiednim gminom i ich związkom oraz lokalnym partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii i Listy.

Informacje o konsultacjach:

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 12 kwietnia 2023 r. do dnia 17 maja 2023 r.
  2. Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej, mogą zapoznać się z projektami dokumentów podlegających konsultacjom społecznym.
  3. Dokumenty podlegające konsultacjom społecznym dostępne są na niniejszej stronie internetowej oraz są wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy, pok. nr 21
  4. Każdy ma prawo składania uwag w terminie określonym powyżej.
  5. Uwagi należy składać wyłącznie na formularzach konsultacyjnych umieszczonych na niniejszej stronie internetowej:
  • drogą elektroniczną, przesyłając odpowiedni formularz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pisemnie, przesyłając odpowiedni formularz na adres pocztowy: Urząd Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy.
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy, pok. nr 21, tel. 83 341 70 69 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).
  1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łomazy.
  2. Uwagi zgłoszone po dniu 17 maja 2023 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku uwag składanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje