NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW DLA DZIAŁAŃ:

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” ORAZ „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”

 

Wszyscy Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski o przyznanie pomocy w ramach w/w działań na starych formularzach w obecnym naborze przeprowadzanym przez LGD „Jagiellońska Przystań”, będą zobowiązani w ramach I uzupełnień/wyjaśnień dokonać poprawy formularzy wniosku tj. złożyć wnioski o przyznanie pomocy na nowych formularzach, w których umożliwiono ubieganie się o zaliczkę.

Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 10 maja 2010 roku ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej ( DzU. Nr 57, poz. 351).

Nowe formularze są dostępne na stronie:

www.arimr.gov.pl w zakładce „Pobierz wnioski” - „Wnioski w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013”

Wszelkie pytania proszę kierować pod numerem telefonu:

(83) 354 37 34

Biuro LGD „Jagiellońska Przystań”

Dodatkowe informacje