Gmina Podedwórze laureatem Gali „Dziennika Gazety Prawnej”

Ranking Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2010

W dniu 3 listopada 2010r. w Pałacu Prymasowski w Warszawie odbyła się uroczysta Ogólnopolska Gala przygotowana po raz czwarty przez Dziennik Gazetę Prawną pod hasłem:
Ranking Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2010.

Przedstawiono samorządy z całej Polski, które najlepiej pozyskują środki unijne.
W ocenie brane były pod uwagę
wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami
są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Podstawą do oceny była wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane wzięte zostały z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują umowy podpisane do połowy kwietnia 2010 r. (bez programów przedakcesyjnych). Do wyliczenia punktacji użyto wskaźników wyrażających wielkość środków przypadających na mieszkańca jednostki samorządowej, wartość środków przypadających na 1 projekt oraz liczbę projektów przypadających na 1000 mieszkańców.

Województwo lubelskie reprezentował Wójt naszej gminy Pan Krzysztof Chilczuk odbierając dyplom za zajęcie 10 miejsca w kraju wśród gmin wiejskich (dyplom za lata 2007 do kwietnia 2010). Zaszczytne I miejsce w tej kategorii zdobyła gmina Gilowice (woj. śląskie), II Nadarzyn (woj. mazowieckie) III gmina Radziejowice (woj. mazowieckie).

Najlepszymi z najlepszych w kraju okazali się według Rankingu Dziennika Gazety Prawnej:

  1. Gmina miejsko-wiejska Krzeszowice woj. małopolskie zdobywając 6098,08 punkty,

  2. Gmina miejska Hel woj. pomorskie zdobywając 5456,52 punkty,

  3. Gmina miejsko-wiejska Zbąszynek woj. lubuskie zdobywając 5315,43 punkty.

Podedwórze sklasyfikowano na 24 miejscu w kraju rozpatrując wśród gmin miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich z 3146,33 punktów! Gratulujemy!

Dodatkowe informacje