W dniu 24 stycznia 2011 o godzinie 11 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24 w sali konferencyjnej odbędą się konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”. W spotkaniu wezmą udział m.in. pracownicy BDE „EuroCompass” oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie z Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Oddziału Wdrażania PO RYBY 2007-2013.

 

Program spotkania:

 

  1. Omówienie dotychczasowych prac nad strategią i wnioskiem:

  1. Przyczyny nieotrzymania dofinansowania w I konkursie;

  2. Stan prac nad nowym wnioskiem i strategia.

- BDE „EuroCompass”

 

  1. Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” – charakterystyka stowarzyszenia - BDE „EuroCompass”

 

  1. Głównych elementy LSROR:

  1. Analiza SWOT i wnioski wynikające z analizy i diagnozy;

  2. Cele ogólne i szczegółowe LSROR;

  3. Budżet LGR oraz wykaz operacji;

  4. Procedura oceny operacji oraz kryteria oceny.

- BDE „EuroCompass”

 

  1. System wdrażania projektów w osi 4 Programu Operacyjnego “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Dodatkowe informacje