INFORMACJA - ASF

Samorząd Gminy Podedwórze przekazuje najważniejsze informacje dotyczące wymogów prawa oraz zagrożeń jakie mogą potencjalnie dotyczyć wszystkich gospodarstw rolnych nie tylko tych, w których utrzymywane są świnie. Zagrożenia spowodowane są rozprzestrzeniającą się chorobą afrykańskiego pomoru świń (ASF). Informacja zostanie dostarczona do każdego gospodarstwa domowego na terenie Gminy Podedwórze w celach informacyjnych oraz pogłębienia świadomości wszystkich mieszkańców wsi o zagrożeniach jakie może wywołać wirus.

 

Konsekwencją braku pomocy i wzajemnej współpracy ze strony organów decyzyjnych, Inspekcji Weterynaryjnych i Myśliwych oraz nie przestrzeganie zasad bioasekuracji przez rolników, może być bankructwo i upadłość wielu gospodarstw rodzinnych które na naszym terenie utrzymują się wyłącznie z rolnictwa.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz akty prawne dot. ASF znajdują się na naszej stronie internetowej www.podedworze.pl w zakładce „UWAGA!  ASF”

Poniższe informacje obowiązują na dzień 1 sierpnia 2017 r.

 • W związku z wystąpieniem na terenie Polski kolejnych przypadków choroby Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) Komisja Europejska rozszerzyła strefę ochronną (żółtą) o obszar obejmujący m.in. Gminę Podedwórze.
 • Najbliższe ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) stwierdzono w dniu 28 lipca 2017 r. w gospodarstwie rolnym w Mostach Podedwórze, powiat parczewski.
 • Na terenie Gminy Podedwórze (strefa ochronna - żółta) obowiązują następujące przepisy prawa:
 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 711 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych jakie musza spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek (Dz. U. z 2003 r. nr 168, poz. 1643),
 • W załączeniu Informacja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Parczewie
  o zasadach bioasekuracji „Obszar ochronny - wymagania dla hodowców trzody chlewnej”.
 • Ostrzegamy przed oszustami podającymi się za pracowników Inspekcji Weterynaryjnej wyłudzającymi pieniądze od hodowców trzody chlewnej w związku z wystąpieniem ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej przed przystąpieniem do kontroli okazują legitymację służbową, odznakę oraz w żadnym wypadku niepobierają pieniędzy w gotówce tytułem kary.

Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie następujących zasad:

 • Bezwzględne wprowadzenie we wszystkich gospodarstwach rolnych utrzymujących trzodę chlewną zasad bioasekuracji. Nie pozwólmy na rozprzestrzenianie się wirusa. Zadbajmy o gospodarstwo swoje i gospodarstwo sąsiada, w których poprzez brak bioasekuracji mogą być wybite świnie. Tam gdzie bioasekuracja jest stosowana w przypadku wykrycia wirusa rolnik otrzyma odszkodowanie. W przypadku wykrycia wirusa w gospodarstwie w którym stwierdzono brak bioasekuracji odszkodowanie nie będzie przysługiwało. Tak samo w przypadku gdy gospodarstwo jest w tzw strefie zapowietrzonej (nieopodal ogniska wirusa) niedostosowanie zasad bioasekuracji narazi gospodarstwo na wybicie świń oraz brak wypłaty odszkodowania.
 • W celu nie rozprzestrzeniania się wirusa ASF ograniczyć zbieranie grzybów oraz ograniczyć przebywanie w lasach do wykonania niezbędnych i koniecznych prac.
 • Utrzymywać własne psy i koty wyłącznie na swojej posesji. Wałęsające się psy stwarzające również zagrożenie roznoszenia się wirusa będą zgłaszane do Policji, która może na właściciela psa nałożyć mandat karny.
 • Zwracać uwagę na przestrzeganie zasad bioasekuracji przez przedstawicieli handlowych, podmioty lub firmy skupujące zwierzęta i płody rolne oraz inny transport, który wjeżdża na teren gospodarstwa. O niezastosowaniu się do przepisów zawiadamiać Powiatowego Lekarza Weterynarii w Parczewie.
 • Zwracać uwagę sąsiadom, znajomym, osobom starszym o istniejących zagrożeniach
  i dostosowaniu się do profilaktyki zachowawczej.

Zagrożenia i konsekwencje jakie mogą dotknąć gospodarstwa rolne na obszarze ochronnym lub obszarze zagrożenia:

 • Zakaz hodowli trzody chlewnej przez bliżej nieokreślony czas w gospodarstwach
  w których wykryto wirus lub które znalazły się w strefie zapowietrzonej i przez to wybito świnie co w konsekwencji skutkować może upadkiem lub likwidacją gospodarstw rolnych utrzymujących się z hodowli trzody chlewnej.
 • Obniżenie cen skupu żywca wieprzowego i wołowego.
 • Obniżenie cen sprzedaży płodów rolnych. W gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom. Taki zakaz uniemożliwia wykorzystanie zbóż z tegorocznych żniw do przetworzenia przez rolników na pasze przez min. 30 dni. Podobnie może być z ich sprzedażą. Podmiot skupujący może wykorzystać ten czas i zastosować zaniżone ceny zakupu.

                  Wójt Gminy Podedwórze

Krzysztof Chilczuk

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja do Rolników.pdf)Informacja do Rolników[PDF]144 kB

Dodatkowe informacje