Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 05 lipca  2018 r. o godz.12.35 wynikiem badania nr P/18/37001 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie  położonym  w miejscowości Dawidy 60, 21-205 Jabłoń,
powiat parczewski, numer siedziby stada: PL 041263706-001, współrzędne geograficzne:
N: 51.739355/51°44'21.7"; E: 23.025694/23°01'32.5"

Dodatkowe informacje