Gmina Podedwórze położona jest na terenie nizinno - bagiennym wśród rozlewisk rzeki Zielawa w sąsiedztwie pojezierza Łęczynsko - Włodawskiego.

W Średniowieczu prawdopodobnie był tu gród i osada Opole. Przez Opole przechodził lokalny szlak komunikacyjny wzdłuż rzeczki Zielawa, jako odnoga głównego traktu handlowego, zwanego bużanskim. Sprzyjało to rozwojowi grodu jak i sprawnemu funkcjonowaniu w XI-XIII wieku centrum osadniczego. Od XVI wieku do 1756r wieś była własnością Kopciów, później Sierakowskich, w początkach XIX wieku Szlubowskich, a w 1874 roku Zalewskich. Od około 1880r - Zabiełłów. Od 1867r do 1975r gmina należała do powiatu włodawskiego, województwa lubelskiego. Od 1975r do końca 1998r do województwa bialskopodlaskiego. Natomiast od 01.01.1999r należy do powiatu parczewskiego, województwa lubelskiego.

W chwili obecnej Gmina Podedwórze graniczy: od zachodu z gminą Jabłon, od północy z gminą Wisznice i Sosnówka, od południa z gminą Dębowa Kłoda, od wschodu z gminą Wyryki. Obszar gminy wynosi 10 720ha, jest ona zamieszkana przez około 1996 osób wsołectwach: Antopol, Bojary, Grabówka, Hołowno, Kaniuki, Mosty, Nowe Mosty, Niecielin,Opole, Piechy, Podedwórze, Rusiły i Zaliszcze.

Gmina Podedwórze to gmina typowo rolnicza. Rolnictwo indywidualne preferuje uprawę podstawowych zbóż, ziemniaka oraz dysponuje dużymi obszarami łąk i pastwisk sprzyjającym hodowli bydła. Wśród rolników są też plantatorzy ziół - rumianku. Gospodarstwa indywidualne posiadają obszary 10 - 60 ha. Dysponują one podstawowym sprzętem do uprawy ziemi i bazą co hodowli bydła i trzody chlewnej.

Gmina położona jest z dala od miast, w związku z tym występuje tu nieskażone środowisko pozwalające produkować zdrową żywność.

Przez gminę przepływa rzeka Zielawa i kanał Wieprz - Krzna. Znajdują się też zbiorniki retencyjne we wsi Podedwórze o pow. 282ha i wsi Mosty o pow. 396 ha. W chwili obecnej zbiorniki są zarządzane przez Polski Związek Wędkarski. Korzystają z nich wędkarze z terenu całej Polski. Występują tu różne gatunki ryb takie jak: sum karłowaty, szczupak, lin, karp itp. Zbiorniki wykorzystywane są więc do celów rekreacyjno - sportowych. Istnieje możliwość przeznaczenia terenu wokół zbiorników na cele rekreacyjne. Zbiorniki położone są przy zbiorowiskach leśnych z ciekawymi terenami łowieckimi obfitującymi w zwierzynę płową jak: łoś, jeleń, sarna i inną jak dziki piżmaki, dzikie ptactwo. Tereny leśne z terenu gminy Podedwórze dzierżawią trzy koła łowieckie. Koło łowieckie "Szóstek" prowadzi hodowlę bażantów, posiada w użytkowaniu wieczystym, na których usytuowany jest dom myśliwski.

Oprócz zwierząt lasy obfitują w grzyby, jagody, borówki, jeżyny. Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody "Warzewo". Obejmuje on obszar o pow. 41,91ha. Na obszarze tym wykształconych jest 14 typów zbiorowisk roślinnych. Większość z nich zachowała charakter naturalny. Występują tu płytkie i rozległe powierzchnie nasłonecznionej wody stwarzające doskonałe warunki bytowe dla ptactwa. Jest to miejsce lęgowe i ostoja dla wielu interesujących gatunków awifauny. Występuje tu około 60 gatunków ptaków. Bagno - rezerwat, ze względu na swój naturalny charakter i niepowtarzalną specyfikę, przedstawia wysoką wartość naukową.

Na terenie gminy znajduje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Apteka, Bank Spółdzielczy. Wykonywane są usługi weterynaryjne oraz handlowe, jest też stacja LPG. Na szczególną uwagę zasługuje działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Podedwórską straż założono w 1928r. Obecnie w gminie jest prawie dwustu strażaków ochotników, oraz trzy drużyny młodzieżowe, w tym dwie dziewczęce. Niewątpliwą zasługą Wójta Pana Wiesława Nowaka jest to, że jednostka OSP weszła do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Są to elitarne oddziały - najlepiej wyposażone i najbardziej sprawne.

Działalność kulturalną na terenie gminy prowadzą: Gminna Biblioteka Publiczna, szkoła podstawowa, gimnazjum, oraz dwa stowarzyszenia regionalne. Perłą w gminie jest zespół "Wrzeciono" - aktywny zespół folklorystyczny, który podtrzymuje tradycję ludową Polesia Lubelskiego.

W miejscowości Podedwórze znajdują się obiekty zabytkowe takie jak:

  • kaplica murowana z 1646r przedstawiająca wizerunek Jezusa Frasobliwego, usytuowana na skrzyżowaniu dróg Wisznice - Kodeniec, Mosty - Jabłoń,
  • kościół murowany "Biały" pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny - wybudowany w latach 1805 - 1811,
  • obok kościoła znajduje się pomnik wystawiony w 1807r przez synów Józefa Szlubowskiego - Jana i Ignacego na cześć rodziców, fundatorów kaplicy,
  • kościół murowany "Czerwony" pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego budowany w latach 1911-1914,
  • w centrum miejscowości Podedwórze znajdują się dwa murowane pomniki. Pierwszy upamiętnia poległych żołnierzy w 1919-1920r. Drugi pomnik upamiętnia walkę z hitlerowskim najeźdźcą.

Jeszcze raz należy podkreślić, że brak zakładów przemysłowych czyni środowisko czystym i nieskażonym ekologicznie, natomiast zbiorniki retencyjne i kompleksy leśne są doskonałym miejscem do wypoczynku i relaksu.

Dodatkowe informacje