Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu informuje,

iż od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmowane są wnioski na:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- świadczenie wychowawcze (500+)

Wzory wniosków obowiązujących od dnia 1 sierpnia 2017r. są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin