Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację Programu  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  - Podprogram 2018.
Program był realizowany od sierpnia 2018 do czerwca 2019. Pomocą żywnościową objęto 252 osoby  skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu. Wydano 12 ton 252 kg 500 g żywności, co stanowi 1750  paczek żywnościowych dla 128 rodzin.
W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się 2 warsztaty edukacji  ekonomicznej   dla 17 beneficjentów  i 2 warsztaty kulinarne  również dla 17 beneficjentów.