Aktualizacja zapytania cenowego na „Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy”. Zamówienie realizowane jest w
ramach projektu pt. „ AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” nr RPLU.11.01.00-06-0001/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załączniki:
Pobierz plik (2_zalaczniki PRAWO JAZDY C + kwalifikacja_AKTUALIZACJA.pdf)OFERTA CENOWA[PDF]470 kB
Pobierz plik (2_zapytanie_prawo_jazdy_AKTUALIZACJA.pdf)ZAPYTANIE OFERTOWE[PDF]474 kB