Informacja
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu o zakończeniu edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020
Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.
Program był realizowany od listopada 2020 do sierpnia 2021 r .
Pomocą żywnościową objęto 255 beneficjentów skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu.
Wydano 120 ton 746 kg 900 g żywności, co stanowi 1250 paczek żywnościowych dla 161 rodzin.
W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się warsztaty edukacji ekonomicznej dla 35 beneficjentów oraz warsztaty kulinarne również dla 35 beneficjentów.