Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu od 01 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. realizuje projekt systemowy pt. „Aktywność Twoją Szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

     Celem głównym projektu jest integracja  zawodowa, społeczna i edukacyjna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby objęte działaniami w projekcie mają szansę na zwiększenie  kwalifikacji i mobilności  zawodowej.

Szczegóły do pobrania w formacie PDF

 

 

{phocagallery view=category|categoryid=123|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}