GOPS - Pracownicy

W związku ze zmianami kadrowymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podedwórzu informujemy, że od dnia 16 grudnia 2014r. pełniącym obowiązki  Kierownika GOPS jest pani Ewa Zielonka, natomiast od dnia 01 grudnia 2014r. Głównym Księgowym GOPS jest Pani Iwona Szymańska.

           

            Ponadto zawiadamiamy, iż od 01 stycznia 2015r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Podedwórzu ustalono zmianę godziny pracy pracowników tj:

 

Poniedziałek 700-1500

Wtorek          700-1500

Środa             700-1500

Czwartek       700-1500

Piątek            700-1500

Kierownik GOPS - Ewa Zielonka

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przyjmuje codziennie  w godz. 7.00-15.00
Do zadań  Kierownika GOPS należy:

 1. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 2. udzelanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzieki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywac problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w ralizacji tych zadań,
 3. współuczestniczenie w opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesieniu jakości życia mieszkańców naszej gminy,
 4. praca socjalna z klienami ośrodka.

Starszy Pracownik Socjalny - Jolanta Paśnik

Do zadań starszego pracownika socjalnego należy:

 1. praca socjalna świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, prowadzona głównie z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub umocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
 2. uzyskanie pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej,
 3. udzialanie pomocy rzeczowej, np. przekazywanie darów żywnościowych.

 

Pracownik Socjalny - Ewa Wąsik

Do zadań pracownika socjalnego należy:

 1. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielanie pomocy przez właście instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 2. współpraca ze szkołą, policją, pielęgniarkami środowiskowymi, kuratorami sądowymi, radnymi i sołtysami poszczególnych wsi w celu uzyskania rzetelnych informacji na temat sytuacji materialno- bytowej mieszkańców,
 3. udzielanie pomocy rzeczowej, np. przekazywanie darów żywnościowych,
 4. udzialnie pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej

      oraz dodatków mieszkaniowych.

Księgowy GOPS - Agnieszka Marusińska

Do zadań księgowego GOPS należy:

 1. prowadzenie księgowości i majątku ośrodka
  • opracowanie i planowanie budżetu oraz realizacja zadań budżetowych,
  • prawidłowe i terminowe sporządznie sprawozdań finansowych

Dodatkowe informacje