GOPS - Pracownicy

W związku ze zmianami kadrowymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podedwórzu informujemy, że od dnia 16 grudnia 2014r. pełniącym obowiązki  Kierownika GOPS jest pani Ewa Zielonka, natomiast od dnia 01 grudnia 2014r. Głównym Księgowym GOPS jest Pani Iwona Szymańska.

           

            Ponadto zawiadamiamy, iż od 01 stycznia 2015r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Podedwórzu ustalono zmianę godziny pracy pracowników tj:

 

Poniedziałek 730-1530

Wtorek          730-1600

Środa             730-1530

Czwartek       730-1530

Piątek            730-1500

Kierownik GOPS - Ewa Zielonka

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przyjmuje codziennie  w godz. 7.30-15.30
Do zadań  Kierownika GOPS należy:

 1. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 2. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 3. współuczestniczenie w opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesieniu jakości życia mieszkańców naszej gminy,
 4. praca socjalna z klientami ośrodka.

Starszy Pracownik Socjalny - Monika Kostecka-Penkajło

Do zadań starszego pracownika socjalnego należy:

 1. praca socjalna świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, prowadzona głównie z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub umocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
 2. uzyskanie pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej,
 3. udzielanie pomocy rzeczowej, np. przekazywanie darów żywnościowych.

 

Pracownik Socjalny - Ewa Wąsik

Do zadań pracownika socjalnego należy:

 1. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 2. współpraca ze szkołą, policją, pielęgniarkami środowiskowymi, kuratorami sądowymi, radnymi i sołtysami poszczególnych wsi w celu uzyskania rzetelnych informacji na temat sytuacji materialno- bytowej mieszkańców,
 3. udzielanie pomocy rzeczowej, np. przekazywanie darów żywnościowych,
 4. udzielanie pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej

      oraz dodatków mieszkaniowych.

Księgowy GOPS - Barbara Romaszewska

Do zadań księgowego GOPS należy:

 1. prowadzenie księgowości i majątku ośrodka
  • opracowanie i planowanie budżetu oraz realizacja zadań budżetowych,
  • prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych

Dodatkowe informacje