Uchwała Nr XII/64/2011 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 sierpnia 2011r.  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uchwała nr XVI/76/2011 Rady Gminy Podedwórze z dnia 28 października 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .

Zarządzenie Nr 0050.4.2012 Wójta Gminy Podedwórze z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie zmieniające Nr 0050.41.2013 Wójta Gminy Podedwórze z dnia 02 grudnia 2013r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 0050.61.2014 Wójta Gminy Podedwórze z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Dodatkowe informacje