PROJEKTY-GOPS

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023 EDYCJA 2023

 DOFINANSOWANIE: 63 000 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 78750 zł.

 

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 – EDYCJA 2023

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIWEGO  

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  – EDYCJA 2023

DOFINANSOWANIE

175 837,50 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

175 837,50 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022
DOFINANSOWANIE
138 300 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
138 300 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM

„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2019-2023 EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE 51 000 Zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 63750 Zł.

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim -Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020. Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Rekrutacja na szkolenie Sprzedawca/czyni z obsługa kasy fiskalnej i komputera z egzaminem ECDLdla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie „Sprzedawca/czyni z obsługa kasy fiskalnej i komputera z egzaminem ECDL realizowane w ramach projektu pt. „AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ”, skierowanego do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest od 18 października do 25 października 2019r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny poniżej jako załączniki.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podedwórzu, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze w terminie do 25 października br. do godziny 15.00.

Zapraszamy

 

"AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ"

Rozstrzygnięcie postępowanie na kompleksowa  organizacje szkolenia Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL Base

Załączniki:
Pobierz plik (ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA.pdf)Informacja[PDF]402 kB

Dodatkowe informacje