PROJEKTY-GOPS

"AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ"

Rozstrzygnięcie postępowanie na kompleksowa  organizacje szkolenia Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL Base

Załączniki:
Pobierz plik (ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA.pdf)Informacja[PDF]402 kB

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim -Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020. Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Rekrutacja na szkolenie Sprzedawca/czyni z obsługa kasy fiskalnej i komputera z egzaminem ECDLdla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie „Sprzedawca/czyni z obsługa kasy fiskalnej i komputera z egzaminem ECDL realizowane w ramach projektu pt. „AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ”, skierowanego do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest od 18 października do 25 października 2019r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny poniżej jako załączniki.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podedwórzu, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze w terminie do 25 października br. do godziny 15.00.

Zapraszamy

 

Dodatkowe informacje