DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM

„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2019-2023 EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE 51 000 Zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 63750 Zł.

Dodatkowe informacje