GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Podedwórzu  przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Jest to krajowy program operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozporządzenim FEAD.

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo  TUTAJ

W związku ze zmianami kadrowymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podedwórzu informujemy, że od dnia 16 grudnia 2014r. pełniącym obowiązki  Kierownika GOPS jest pani Ewa Zielonka, natomiast od dnia 01 grudnia 2014r. Głównym Księgowym GOPS jest Pani Iwona Szymańska.

           

            Ponadto zawiadamiamy, iż od 01 stycznia 2015r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Podedwórzu ustalono zmianę godziny pracy pracowników tj:

 

Poniedziałek 730-1530

Wtorek          730-1600

Środa             730-1530

Czwartek       730-1530

Piątek            730-1500

    W związku wejściem w życie 16 czerwca 2014 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z informuję, że do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

  1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  2. małżonek rodzica;
  3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą.

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą.

Rodzina wielodzietna to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
  3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu informuje, że w dniu  15 maja 2014 r. weszła
w życie ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 r., poz. 567). Ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia
2013 r., w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Stosownie do postanowień art. 8 ww. ustawy zawiadamiam, o możliwości złożenia wniosku o zasiłek dla opiekuna przez osoby, które z dniem 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnych uprawniających do tego świadczenia na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

I N F O R M A T O R
 o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu  i innych uzależnień behawioralnych na terenie WOJEWÓDZTWA   LUBELSKIEGO
/ publikacja została przygotowana przez Wydawnictwo Edukacyjne  PARPAMEDIA /
 
1.   
NZOZ
terapia „A” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
 
21 – 500 Biała Podlaska, ul Stacyjna 6, tel.83 342 81 84
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
www.pomocpsychologiczna.com.pl 
Godziny pracy placówki : pon.- wt. w godz.8,00- 18,00, śr – pt. 8,00 – 20,00
2.   
NZOZ
Poradnia Zdrowia Psychicznego
22- 500  Hrubieszów,
ul Mickiewicza 2, tel. 84 696 30 07
godziny pracy placówki: pon. – pt. w godz. 8.00 -14.00
3.   
NZOZ
Ośrodek Terapii Uzależnień
22-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 26 ,tel. 81 884 5318
e-mail :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,www.terapiauzaleznien.com.pl
godziny pracy placówki pon. – czw. w godz. 8.00 – 20.00
4.   
Ośrodek
Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotni
Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych
20 – 027 Lublin, ul. Karłowicza 1 , tel. 81 532 29 79
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.olu.lublin.pl
godziny pracy placówki: pon-czw. w godz.8.00 – 20.00, pt. 8.00 – 15.30
5.   
Stowarzyszenie MONAR poradnia Profilaktyki, Leczenia i terapii Uzależnień
20-214  Lublin,
ul. Montażowa 16, tel. 81 745 10 10
e-mail :poradnia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
www.monar.lublin.pl
godziny pracy: pon. – pt. w godz. 8.00- 18.00
6.   
Szpital
Neurpsychiatryczny SP ZDZ im. Prof. M. Kaczyńskiego Całodobowy
Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu
20-442 Lublin , ul. Abramowicka 2, tel. 81 744 30 61
www.snzoz.lublin.pl
godziny pracy placówki: całodobowo
7.   
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia Szpital  Neuropsychiatryczny SP ZDZ w Lublinie
20 -442 Lublin, ul. Abramowicka 4 b,
e –mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.snzoz.lublin.pl
8.   
Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień
21 – 400 Łuków , ul. Rogalińskiego 3  , tel. 25 798 20 01 -09, wew. 334, 33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
www.spoz.lukow.pl
godziny pracy placówki : całodobowo
9.   
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu  
22-100Puławy, ul. Centrala 16 ,tel. 81 886 33 33
godziny pracy placówki: pon. - pt . 7.30 – 20.00
10.             
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach
23-100 Puławy, Al. Królewska 3a  , tel.81 886 42 36
godziny pracy placówki: pon. – pt. w godz. 9.00 – 18.00
11.      
Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu
22 – 400 Zamość, ul. Partyzantów
5, tel 84 627 11 15
tel. 84  627 16 16 Poradnia Leczenia Uzależnień
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
www.czp-zamosc.pl

Podkategorie

Dodatkowe informacje