Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2022 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie zatwierdził ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Podedwórze, na okres 18 miesięcy
W związku z powyższym od 30 grudnia 2022 r. obowiązują nowe ceny i stawki opłat dotyczących zaopatrzenia w wodę i ścieki


Woda
Grupa I - gospodarstwa domowe - odbiorcy wody przeznaczonej na cele socjalno-bytowe - gospodarstwa domowe.
* 3,60 zł netto za 1 m3,
* 14,80 zł netto - stawka opłaty abonamentowej za jeden kwartał

Grupa II - odbiorcy przemysłowi i pozostali, inni niż gospodarstwa domowe - woda przeznaczona na cele inne niż socjalno-bytowe, w szczególności na cele
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (m.in. zakłady usługowe, osoby prowadzące działalność gospodarczą w odrębnych lokalach- sklepy, lokale usługowe, urząd gminy, szkoła, bank itp.), oraz woda pobrana na cele określone w art. 22 zzwzoś.
* 4,00 zł netto za 1 m3,
* 1,80 zł netto - stawka opłaty abonamentowej za jeden kwartał
Ścieki
* 12,00 zł netto za 1 m3,
Decyzja zmieniająca taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki na terenie Gminy Podedwórze została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Dodatkowe informacje