Ogłoszenie o zamówieniu na: Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.


Szczegóły do pobrania w formacie PDF

 

__________________________________________________________________

Dodatkowe informacje