Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie
22 – 200 Włodawa
ul. Żołnierzy WiN 22
ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze :
Inspektora ds. BHP i Kadry

- szczegółowe informacje do pobrania w formacie PDF

http://www.zzowlodawa.bip.mbnet.pl/

_____________________________________________________________________

Dodatkowe informacje