W dniu 25 sierpnia 2010 r. odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Piechy i Opole w sprawie scalenia gruntów w tych miejscowościach.

W spotkaniu udział wzięli:

Pan. Bartosz Czech – z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie,

Pan Krzysztof Skiba – Kierownik pracowni geodezyjnej we Włodawie, wykonawca prac scaleniowych,

Pan Zenon Bednarz – Kierownik Wydziały Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Parczewie,

Pan Krzysztof Chilczuk – Wójt Gminy Podedwórze.

W trakcie spotkania, omówione zostały zasady obowiązujące uczestników scalenia oraz jego wykonawców w trakcie wykonywania prac scaleniowych. Następnie, z uczestników scalenia została wybrana Rada Scalenia wsi Piechy i Opole w składzie: Jadwiga Drzewiczak, Zofia Marciniak, Mariusz Michalski, Grzegorz Michalski, Andrzej Kuchta, Tadeusz Banaszczuk, Mirosław Lipka, Waldemar Ulaniuk i Zbigniew Korneluk. Pierwsze spotkanie Rady Scalenia z wykonawcą ustalono na dzień 31 sierpnia 2010 r. w miejscowości Piechy.

Dodatkowe informacje