Gmina Podedwórze zaprasza do złożenia oferty „Na dostawę opału drzewnego -pelletu do Urzędu Gminy Podedwórze i Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu ”

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

Dodatkowe informacje